تهران - ایرنا - سه پلنگ ایرانی به امید افزایش جمعیت این گربه سان کمیاب در طبیعت منطقه قفقاز روسیه رهاسازی شدند.


شبکه تلویزیونی 'آی تی وی' انگلیس روز یکشنبه گزارش داد: این نخستین بار است که محققان روسیه این گونه از پلنگ را در طبیعت رهاسازی می کنند.

این شبکه انگلیسی با انتشار فیلمی از لحظه رها سازی این سه قلاده پلنگ، گفت: محققان امیدوارند که حیوانات رهاسازی شده بتوانند به رشد جمعیت پلنگ ایرانی در منطقه قفقاز روسیه کمک کنند.
'شبکه آی تی وی' افزود: در گذشته این گونه از گربه سانان بزرگ به وفور در منطقه قفقاز زندگی می کردند.

در این خبر توضیحی درباه پیشینه این سه پلنگ ایرانی رها شده در منطقه قفقاز روسیه ارائه نشده است.