اولین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل عرب(سبلان)، جام ساجم الناصر با رقابت ۱۰۳ اسب از ۱۱ استان کشور در اردبیل برگزار شد.