۲۵ تیر ۱۳۹۵
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): نیروهای یگان محیط زیست نیریز فارس در جریان ایست و بازرسی مشترک با مامورین نیروی انتظامی این شهرستان به یک خودروی پراید مظنون شده و آن را متوقف نمودند.
رییس اداره محیط زیست نی ریز در این باره گفت: در بازرسی از این خودرو چهار عدد کبک که بال های آنها قیچی شده و توانایی پرواز نداشتند کشف و ضبط گردید.
جواد مهدی پور اظهار داشت: در این رابطه یک متهم بازداشت و پس از تنظیم صورتجلسه و تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی گردید.

متهم روز ۹۵/۴/۲۲ مبلغ هشت میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست را به حساب دولت واریز و فیش مربوطه را به دادگاه ارائه نمود.
پرندگان کشف شده نیز جهت تیمار و مراقبت به باغ پرندگان واگذار شدند.
بر اساس ماده ۱۰ قانون شکار و صید حمل، عرضه، صدور و فروش جانوران و حشی زنده یا کشته و یا اجزای آنها بدون کسب پروانه از سازمان محیط زیست جرم محسوب می شود و هرکس مرتکب اعمال فوق شود به حبس از یک ماه تا شش ماه و یا جزای نقدی تا سقف یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.