سلام دوستان من تازه خوکچه خریدم ،ولی خیلی کم غذا می خورن و خیلی گوشه گیر هستند باید چیکار کنم.

Sent from my ASUS_T00J using Parsipet mobile app