با سلام
گیاه های زیر جهت فروش موجود می باشد

دم گربه ای شاخه ای 800

شویدی شاخه ای 800

گندمی پیچ شاخه ای 800

نخودی روشن شاخه ای 900

بیدی سوزنی شاخه ای 900

هیگروفیلا رزا شاخه ای 900

بیدی قرمز شاخه ای 1.500

پشت قرمز شاخه ای 1.500

پامچال پانچی 5.000

آلتر پانچی 5.000

خنجری متوسط بوته ای 8.000

سیبی کوتوله پر پشت بوته ای 9.000

آنوبیاس 13.000

تهران / نظام آباد

امکان ارسال به شهرستان وجود ندارد . در تهران با هزینه خریدار قابل ارسال است

تحویل همه روزه از ساعت 5 تا 10 شب