با ذکاوت محیطبانان نطنز عاملین شکار یک بزغاله وحشی دستگیر و به ۲/۵ سال حبس محکوم شدند

۱۹ تیر ۱۳۹۵
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): اواخر سال گذشته نیروهاى یگان محیط زیست منطقه حفاظت شده کرکس در استان اصفهان حین گشت و کنترل به یک خودرو در حاشیه منطقه مشکوک شدند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز در این باره گفت: محیطبانان خودروى مذکور را متوقف نمودند اما در بازرسى از درون خودرو با مورد مشکوکى مواجه نشدند.
مهدی صادقی اظهار داشت: با وجود عدم کشف هرگونه مدرک جرم، محیطبانان به حضوراین خودرو در ساعات ابتدایی صبح و در حاشیه منطقه شدیدا مشکوک شده بودند. بنابراین یکى از محیطبانان حین بازرسى خودرو گوشى تلفن همراه خود را در زیر صندلى خودروى مظنون مخفى نموده و همزمان نرم افزار مربوط به ضبط صداى گوشى را نیز روشن نمود.

سپس محیطبانان دقایقى را به بهانه خوردن صبحانه از خودروى مظنون فاصله گرفتند تا وى فضا و زمان کافى براى برقرارى تماس تلفنى با همدستان احتمالى خود را داشته باشد.
پس از دور شدن محیطبانان از خودرو، متخلف بلافاصله از درون اتومبیل بوسیله موبایل با همدستان خود تماس گرفته و به آنها اعلام کرد که مامورین محیط زیست به وى مشکوک شده و مشغول گشت زنى هستند. وى به همین دلیل به همدستان خود که بامداد همان روز براى شکار راهى ارتفاعات شده بودند توصیه نمود که تا شب در کوه مخفى شده و پس از تاریک شدن هوا از ارتفاعات به سمت پایین حرکت کنند.

محیطبانان پس از مدتى مجددا به سراغ خودروى متخلف آمده و به بهانه ادامه بازرسى از خودرو گوشى تلفن خود را از زیر صندلى برداشتند.

مامورین پس از تفتیش خودرو، متخلف را که هیچ مدرک جرمى به همراه نداشت رها نمودند تا به مسیر خود ادامه دهد اما گوشى تلفن محیطبان که در زیر صندلى خودرو مخفى شده بود صداى متخلف را حین صحبت با همدستانش ضبط نموده بود.

محیطبانان پس از شنیدن مکالمات متخلف با همدستش متوجه شدند که شکارچی در کوه مخفى شده و نیمه هاى شب به پایین حرکت خواهد کرد. به همین دلیل محیطبانان نیز از ابتداى شب در خروجى هاى منطقه به کمین نشستند.

نیمه هاى شب شکارچی متخلف حین پایین آمدن از ارتفاعات در کمین مامورین گرفتار و دستگیر شد. در جریان بازرسى از این متخلف لاشه یک بزغاله وحشى کشف و ضبط گردید.

با شکایت اداره محیط زیست شکارچى متخلف دستگیر شده و راننده خودرو که شکارچی اصلی را در پاى کوه پیاده کرده و تلفنى حضور مامورین را به وی اطلاع داده بود به مراجع قضایی معرفى شدند.
در جریان بازپرسى از متخلفین، راننده خودرو که مدرک جرمى نیز از وى کشف نشده بود منکر هرگونه تخلفى گردید.

نیروهاى محیط زیست فایل صوتى ضبط شده از مکالمه راننده خودرو و شکارچى متخلف را در اختیار دادسرا گذاشتند اما راننده ادعا نمود که صدای ضبط شده در فایل صوتى مذکور صداى وى نبوده و ساختگى است.

با دستور قاضى پرونده فایل صوتى مربوطه جهت بررسى کارشناسى در اختیار پلیس فتاى اصفهان قرار گرفت.
کارشناسان پلیس فتا پس از مدتى بررسى تخصصى، طى گزارشى به دادگاه اعلام نمودند که فایل صوتى مربوطه واقعى بوده و صداى ضبط شده متعلق به متهم (راننده خودرو) مى باشد.

در جریان رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری نطنز، دادگاه با استناد به جواب استعلام از پلیس فتا، گزارش ضابطین دادگستری (محیط بانان)، کشف لاشه شکار از متهم ردیف اول، دفاعیات بلاوجه متهمین و وکلای مدافع ایشان، کیفرخواست صادره از دادسرا و سایر محتویات پرونده بزهکاری متهمین را محرز و مسلم دانسته و آنها به مجازات هاى زیر محکوم نمود:


متهم ردیف اول:
دو سال حبس به جرم شکار غیرمجاز
متهم ردیف دوم (راننده خودرو):
شش ماه حبس به جرم مشارکت در شکار غیرمجاز


البته دادگاه مجازات در نظر گرفته شده برای متهمین را به مدت پنج سال تعلیق نمود.

در صورتیکه متهمین در طول مدت تعلیق حبس مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب قصاص، دیه و یا تعزیر شوند، دادگاه قرار لغو تعلیق را صادر نموده و متهمین مجازات تعیین شده (دو سال و شش ماه حبس) و مجازات جرم جدید را همزمان می بایست تحمل نمایند.


همچنین بر اساس نرخ جدید بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک کل یا بز وحشی معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده است که متهمین می بایست این مبلغ را به حساب دولت واریز نمایند.