بوشهر - ایرنا- فعالیت های بی رویه و استفاده از ابزارهای غیر استاندارد صیادی درخلیج فارس از جمله عواملی است که مرجانهای این آبراه بین المللی را به عنوان مهمترین زیستگاه آبزیان درمعرض تخریب قرار داده است.

به عقیده کارشناسان محیط زیست نابودی مرجان‌ها اختلالات بی‌شماری در اکوسیستم دریایی ایجاد می‌کند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها انقراض گونه‌های مختلف جانوران دریایی است.
آنان می گویند: مرجان‌ها بسیار حساس هستند و در اثر کوچک‌ترین تغییرات محیطی از بین می‌روند و می‌میرند.

به گفته این کارشناسان از آنجا که مرجان‌ها عامل مهمی برای خودپالایی خلیج‌فارس به شمار می‌روند، با مرگ آنها میزان آلودگی این دریا به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد و باعث نابودی حیات در مناطق وابسته به خلیج فارس می‌شود.

یک کارشناس محیط زیست با پر اهمیت دانستن نقش مرجان و جلبک در حیات موجودات دریایی گفت: مرجان‌ها منبع غذایی اصلی بیش از ۹۳هزار گونه ماهی، میگو و دیگر گونه‌ها به شمار می رود.
محمدرضا علی مرادی با بیان اینکه با از بین رفتن منبع گیاهی دریا هرم‌های غذایی بین ماهی‌های ریز و درشت نیز از بین می‌رود، افزود: با از بین رفتن مرجان‌ها به طور کل پناهگاه و محل زندگی ماهی‌های کوچک از بین می‌رود و در مرحله بعدی تخم‌ریزی هم صورت نمی‌گیرد و این ماهی‌ها برای یافتن محل زندگی جدید مهاجرت می‌کنند و بدین ترتیب ماهی‌های بزرگتر نیز برای یافتن منبع غذایی مجبور به مهاجرت می‌شوند.

یکی دیگر از کارشناس محیط‌ زیست دریایی اظهار داشت: مرجانها رشد میلی‌متری داشته و صدها سال طول می‌کشد تا یک آبسنگ مرجانی تشکیل شود.
محمد غواصی با اشاره به اهمیت ویژه جزایر مرجانی خلیج فارس می‌گوید: این جزایر مکان ویژه‌ای برای زاد و ولد جانوران دریایی و محل مناسبی برای تخم‌ریزی ماهی‌ها ست و بدین ترتیب نقش بی‌بدیلی را در تداوم نسل آبزیان ایفا می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر نیز گفت: جزایر خارگ و خارگو از جمله جزایر خلیج فارس هستند که مناطق مرجانی وسیعی را در اطراف خود دارند.
حسین دلشب افزود: تعدادی از صیادان سودجو اقدام به تورریزی و گرگورریزی در مناطق مرجانی اطراف این جزایر می کنند که این تورها و گرگورها در هنگام بالا کشیده شدن باعث شکستن مرجان و در نتیجه از بین رفتن این موجودات منحصر به فرد دریایی می شوند.

وی اظهارکرد: مناطق مرجانی اطراف جزایر خارگ و خارگو از بکرترین و بهترین مناطق مرجانی خلیج فارس است که به دلیل تورریزی های بی رویه از نوع رکاسی رو به نابودی است و نیازشدید به مراقبت دارد.

وی افزود: همچنین به دلیل صیادی های غیرمجاز در این منطقه و صید بی رویه طوطی ماهی که از شکارچیان توتیاهای دریایی است، جمعیت توتیای دریایی که از مرجان ها تغذیه می کنند رو به ازدیاد است.

دلشب اضافه کرد: صخره های مرجانی از بی نظیرترین و بهترین مناطق دریایی محسوب شده و به عنوان بهترین زیستگاه برای ماهیان محسوب می شوند که گاهی برخی از آنها 500 سال طول می کشد تا دوباره خود را بازسازی کنند.

وی اظهار کرد: همچنین این مناطق به عنوان ضربه گیر و موج شکن های طبیعی عمل کرده و مانع از فرسایش مناطق ساحلی وا یجاد موج های شدید دریایی در مناطق ساحلی می شوند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: به منظور حفاظت هرچه بهتر از این مناطق ، طرح جمع آوری گرگورها و تورهای صیادی ممنوعه از مناطق مرجانی پیرامون جزایر خارگ و خارگو در دست اجراست.

وی افزود: در اجرای این طرح نیروهای اداره کل حفاظت محیط زیست استان و خارگ با همکاری فرماندهی مرزبانی، تورها و گرگورهایی را که در مناطق مرجانی به فاصله یک مایلی جزایر خارگ و خارگو ریخته شده اند، جمع آوری می کنند.

وی از همه دوستداران و صیادان دلسوز خواست برای حمایت از این طرح و پرهیز از تورریزی و گرگور ریزی در فاصله یک مایلی از جزایر خارگ و خارگو اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر را در انجام هرچه بهتر این طرح کمک کنند.