۲۹ کشور آفریقایی با ارائه پیشنهادات و راهکارهایی قصد دارند به تجارت عاج فیل پایان دهند.به گزارش ایسنا، ۲۹ کشور آفریقایی مجموعه‌ای از پیشنهادات را به کنوانسیون جهانی منع تجارت گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض انقراض ارائه کرده‌اند که امیدوارند با اجرایی شدن آنها تجارت عاج فیل متوقف شود و بر اساس آن فیل‌های آفریقایی طبق قوانین بین‌المللی تحت حفاظت قرار گیرند.

کشورهای آفریقایی در اواخر ماه آوریل در پاسخ به بحران شکار غیرقانونی فیل‌ها طی دهه گذشته پنج پیشنهاد به کنوانسیون جهانی منع تجارت گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض انقراض ارائه کردند.

بررسی‌ها حاکی از آن است در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ تعداد ۱۰۰ هزار راس فیل تلف شده‌اند که بسیاری از این شکارهای غیر قانونی در کشورهای آفریقایی رخ داده است.

همچنین قرار است این پیشنهادات در هفدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون جهانی منع تجارت گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض انقراض که در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی برگزار می‌شود، مطرح شود.

به گزارش ایسنا به نقل از مونگابی، کارشناسان محیط زیست با بیان اینکه فیل‌های آفریقایی با بحران جدی و واقعی روبرو هستند، اظهار داشتند: لازم است برای مقابله با این مشکل اقدامی جهانی در نظر گرفته شود. همچنین حائز اهمیت است کنوانسیون جهانی منع تجارت گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض انقراض برای ممنوع کردن تجارت داخلی و بین‌المللی عاج فیل اقدام قاطعانه‌ای اتخاذ کنند و فیل‌ها را از معرض انقراض نجات دهند.