بررسی اطلاعات جدید آب و هوایی نشان می‌دهد گرمای جهانی موجب کاهش شدید جمعیت پنگوئن‌های «آدلی» در قطب جنوب شده‌ است.

به گزارش ایسنا، «مگان سیمینو» یکی از محققان این مطالعه از دانشگاه «دلاویر» در آمریکا گفت: تنها طی دهه‌های اخیر بود که مشخص شد کاهش جمعیت پنگوئن‌های آدلی با گرمای هوا مرتبط است. همچنین با توجه به اینکه بسیاری از مناطق قطب جنوب با گرمای شدید روبرو شده‌اند، امید زیادی برای حفظ این گونه جانوری وجود ندارد.

این گونه جانوری بر خلاف پنگوئن‌های امپراتور در خشکی تخم می‌گذارند و طی میلیون‌ها سال گذشته که یخچال‌های طبیعی آب شده‌اند فضای مناسبی برای تخم گذاری آن‌ها بوجود آمده‌است؛ اما تغییرات آب و هوا به نقطه اوج خود رسیده و عامل گرما در سال‌های آینده می‌تواند روند کاهش جمعیت این گونه جانوری را تشدید کند.

در این مطالعه محققان آمریکایی برای فهم چگونگی تاثیرگذاری آب و هوا بر جمعیت آتی این گونه از پرنده به بررسی تعداد آن‌ها، اطلاعات مربوط به دما و تصاویر ماهواره‌ای از مناطق پوشیده از یخ و عاری از یخ پرداختند. همچنین این گروه تحقیقاتی روی الگوهای آب و هوایی غیر معمول در طول فصل پرورش جوجه پنگوئن در فاصله سال‌های 1981 تا 2010 تمرکز کردند.

به گزارش ایسنا به نقل از لایوساینس، نتایج بدست آمده حاکی از آن است تا سال 2060 حدود 30 درصد کلونی‌های پنگوئن جمعیت خود را از دست می‌دهند و در مجموع حدود نیمی از جمعیت پنگوئن‌ها تا سال 2099 از بین می‌روند.