۱۰ تیر ۱۳۹۵
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): همانطور که پیش بینی میشد همزمان باغ گرم شدن هوا، کاهش میزان بارندگی ها و افزایش تبخیر، تراز سطح آب دریاچه ارومیه از ابتدای خردادماه سال جاری رو کاهش نهاد.
پس از آنکه تراز سطح آب دریاجه در روز دوم خرداد به بالاترین سطح در سه سال اخیر یعنی به ۱۲۷۱٫۱۵ متر از سطح دریا رسید، تراز سطح آب دریاچه رو به کاهش نهاده و در روز چهارم خرداد به ۱۲۷۱/۱۳ و در روز هفتم خردادماه به ۱۲۷۱/۱۱ و نهایتا در روز هشتم تیرماه به ۱۲۷۰/۹۶ متر از سطح دریا رسید.
تراز سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به روز مشابه در دو سال قبل (هشتم تیرماه ۹۳ و ۹۴) به ترتیب ۴۹ و ۵۲ سانتی متر افزایش نشان می دهد.

البته همانطور که در نمودار زیر نیز مشخص است تراز سطح آب دریاچه ارومیه در سال های اخیر همواره از اواخر خردادماه به دلیل افزایش دمای هوا و کاهش بارندگی ها رو به کاهش نهاده و مجددا از اواخر آبان ماه سیر صعودی نشان می دهد.
اما مقایسه سطح آب دریاچه نسبت به سال های قبل نشان می هد که وضعیت درپاچه نسبت به دوره های مشابه در سالهای گذشته بهتر است.