۲۷ خرداد ۱۳۹۵
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): همزمان با فصل زاد و ولد مرال ها در خردادماه سال جاری تاکنون چهار گوساله مرال (گوزن قرمز) در سایت تکثیر و پرورش پناهگاه حیات وحش سمسکنده ساری متولد شده اند.
هنوز تعداد دیگری از مرال های ماده این سایت آبستن هستند و پیش بینی می شود طی روزهای آینده سه گوساله دیگر نیز در این مرکز متولد شوند.
مرکز تکثیر و احیای مرال در شرایط نیمه اسارت در جنگل سمسکنده با هدف تیمار و نگهداری از گوزن های آسیب دیده و گوساله هایی که از مادر جدا مانده و توانایی زندگی در طبیعت را ندارند و همچنین تکثیر و پرورش مرال ایجاد شده است.

تصاویر فوق توسط آقای عرفان غفوری فعال محیط زیست استان مازندران از چهار گوساله مرال تازه متولد شده در پناهگاه حیات وحش سمسکنده تهیه شده است.