عاملین صید غیرمجاز ماهی در پارک ملی خجیر پس از واریز ۳۴ میلیون ریال جریمه به دادگاه معرفی شدند


۲۷ خرداد ۱۳۹۵
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): نیروهای یگان محیط زیست پارک های ملی خجیر طی ماه جاری سه گروه صیاد متخلف را در حاشیه سد ماملو در این پارک بازداشت نمودند.

رئیس اداره پارک های ملی خجیر و سرخه حصار در این باره گفت: از این متخلفین مجموعا ۳۴۰ عدد ماهی رودخانه ای به همراه ادوات صید ماهی ازجمله لنسر ، تور و غیره کشف و ضبط گردید.امامعلی یگانزاده اظهار داشت: متهمین پس از تشکیل پرونده به جرم صید و شکار غیرمجاز جانوران وحشی در محدوده پارک ملی به مراجع قضایی معرفی شدند.یک گروه از متخلفین در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۳ مبلغ ده میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از صید غیرمجاز یکصد عدد ماهی را به حساب دولت واریز و فیش مربوطه را به دادگاه ارائه نمودند.
گروه دوم نیز در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۱۹ مبلغ یازده میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از صید غیرمجاز ۱۱۰ عدد ماهی را به حساب دولت واریز نمودند.
و گروه سوم نیز در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۲۵ مبلغ ۱۳ میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از صید غیرمجاز ۱۳۰ عدد ماهی را به حساب دولت واریز و فیش مربوطه را به دادگاه ارائه نمودند.
متهمین علاوه بر پرداخت ضرر و زیان محیط زیست، از جنبه عمومی جرم نیز در دادگاه به جرم صید و شکار غیرمجاز جانوران وحشی در محدوده پارک ملی محتکمه خواهند شد و بر اساس ماده ۱۳ قانون شکار و صید به حبس از ۹۱ روز تا سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهند شد.