تهران - ایرنا - دانشجوی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، 51 گونه پرنده متعلق به 7 راسته و 24 تیره از پرندگان ایران را در محوطه سایت این واحد دانشگاهی شناسایی و معرفی کرد.


به گزارش ایرنا از واحد علوم و تحقیقات، 'امیر فرح نسب' دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست در گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی این واحد دانشگاهی در این خصوص گفت: گونه های جانوری شاخص سلامت اکوسیستم های مختلف بوده و حضور یا عدم حضور گونه های جانوری در یک اکوسیستم، سلامت یا عدم سلامت آن اکوسیستم را هشدار می دهند.

وی ادامه داد: به همین منظور با حمایت دانشکده محیط زیست و انرژی، سایت دانشگاه علوم و تحقیقات با وجود دو اکوتون و پوشش زیستگاهی کوهستانی و دشتی-استپی، جهت مستعد بودن حضور فون جانوری و تنوع پرندگان مورد پایش قرار گرفت.
به گفته فرح نسب، این مطالعه در پاییز و زمستان 1394 و بهار 1395 در اثر بازدیدهای مکرر میدانی از نقاط مختلف سایت دانشگاه و نواحی همجوار انجام پذیرفت.

وی تصریح کرد: در اثر کمین های چندین ساعته در بیتوته گاه و اطراف محل اقامت و لانه گزینی هر گونه، نتیجه حاصله، شناسایی، عکسبرداری و معرفی 51 گونه پرنده متعلق به 7 راسته و 24 تیره از پرندگان ایران بود که شناسایی و مشاهده ی این تعداد گونه پرنده، نشانگر سلامت در اکوسیستم به واسطه وفور منابع غذایی مرتبط با جیره غذایی هر گونه و امنیت در زیستگاه محل اقامت گونه ها است.

پرندگان شناسایی شده عموما از نوع پرندگان شاخه نشین و درخت زی، دشت زی، بوته زی و صخره زی هستند که از دانه ها، حشرات و جوندگان تغذیه می کنند.