اسب ترکمن، گونه ایی از زیباترین اسب های بومی ایران است که در منطقه ترکمن صحرا پرورش یافته است. اسب ترکمن در کنار زیبایی دارای ویژگی های منحصر به فردی در باهوشی، شجاعت و تحمل شرایط سخت می باشد که نگاه و تقاضای جهانیان را بخود جلب کرده است.


فدراسیون سوارکاری به تازگی در حرکتی خود سرانه تبار نامه ای با اشتباهات فراوان و مورد اعتراض جمع زیادی از اسب داران را رونمایی کرده ، اعتراضات مکرر اعضای موثر کارگروه اسب ترکمن و نامه نگاری های مالکین اسب ترکمن مبنی بر مخدوش بودن اطلاعات این تبارنامه مورد توجه قرار نگرفته است تا جایی که موجب استعفا دسته جمعي اعضا موثر کارگروه شده و مالکین نیز به نمایندگان مجلس و مسئولین جهاد برای استمداد و رسيدگي پناه آورده اند. و اين ها در حاليست كه مركز اصلاح نژاد دام وزارت جهاد كشاورزي بعنوان كارفرماي دولتي (طبق ماده ۱۰ قانون نظام جامع دامپروري در جمهوری اسلامی )، كوچكترين نظارت و دخالتي در كار فدراسيون در صدور شناسنامه ها و تدوين كتاب تبارنامه مخدوش فدراسيون سواركاري نكرده است! يعني فدراسيون با خودسري تمام و بدون نظارت جهاد و بدون مشورت مالكين و خبرگان شجره نامه، به كار صدور شناسنامه هاي مخدوش خود ادامه داده و ذخائر ژننيكي و فرهنگي و يكي از بهترين پايه هاي توسعه اقتصاد مقاومتي و ارز آور و اشتغال زاي كشور ايران را در خطر اضمحلال و بي هويتي قرار داده است! حال أكثريت قريب باتفاق توليد كنندگان و مالكين اسبهاي تركمن ايران در سراسر كشور با سردر گمي و ناهويتي زيانباري روبرو شده اند كه با عدم نظارت جهاد و تكرار اشتباهات فدراسيون سواركاري، زنگ خطر نابودي اين ميراث فرهنگي و ژنتيكي منحصر بفرد بصدا در أمده است.منبع:خبر گزاری مهر