پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): تعداد ۴۷ عدد سنجاب که سال گذشته توسط نیروهای یگان محیط زیست استان تهران از متخلفین کشف و یا توسط اشخاص به مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان تحویل شده بود، پس از یک سال تیمار و مراقبت در این مرکز جهت رهاسازی به محیط زیست استان کردستان تحویل شدند.

این سنجاب ها بوسیله خودرو به کردستان منتقل شده و روز گذشته توسط محیط بانان در جنگل های بلوط شهریتان مریوان در آغوش طبیعت رهاسازی شدند.

سنجاب ها به دلیل مخفی نمودن بذر بلوط در زیر خاک نقش بسیار مهمی در رویش و حفظ جنگل های بلوط بر عهده دارند و همچنین به عنوان طعمه ضامن بقایای بسیاری از گوشتخواران از جمله روباه، شغال و پزندگان شکاری می باشند.

متخلفین پس از سوراخ کردن تنه درختان بلوط بوسیله تبر، نوزادان سنجاب از داخل لانه ها برداشته و همچنین با آتش زدن درختان بلوط کهنسال و ایجاد دود، سنجاب های بالغ را از لانه خود در داخل در درخت بیرون کشیده و با کیسه های مخصوصی به دام می اندازند.

آنها با این عمل علاوه بر زنده گیری سنجاب، آسیب های جبران ناپذیری به درختان بلوط وارد می کنند و گاه زنده گیری یک سنجاب موجب نابودی کامل یک درخت بلوط می گردد.

قاچاقچیان، سنجاب ها را به استان های دیگر خصوصا استان تهران منتقل کرده و به نام های دیگر از جمله سنجاب خارجی و غیره به عنوان حیوان خانگی و با قیمت گزاف به فروش می رسانند.

صید غیرمجاز و فروش به عنوان حیوان خانگی موجب کاهش شدید جمعیت سنجاب در رویشگاه های بلوط شده و نسل این گونه ارزشمند را در خطر انقراض قرار داده است.