یک قلاده توله سگ نر میکس ظاهر محلی حدود 1/5 ماهه که والدین درشتی داشته و نگهبان کارخانه بودند مناسب برای تربیت نگهبانی باغ کارخانه و غیره واگذار میشود /گودرزی/09389325167/تهران/ با همین شماره برای دیدن عکسش در تلگراو.