یک قلاده توله سگ نر حدود یک ما ه یا کمی بیشتر مناسب برای تربیت نگهبانی و غیره واگذار میشود / تهران / گودرزی/09389325167