سلام
چندوقتی هست که یه گربه تو حیاط ما دوتا بچه به دنیا اورده اما من احساس میکنم اونا کورن
یکیشون یه چشمش باز اما پرخون اون یکی هم قی بسته
اما اون یکی کاملا چشماش بسته س انگار چشم نداره
مادرشون خیلی وحشی و نمیتونم ببرمشون پیش دامپزشک
چیکار کنم براشون؟؟!!!