یک جفت فنچ زبرا همراه قفس و...موجود است و امکان نگهداری برایم ممکن نیست!لطفأ با پذیرش رایگان آنها،من و آنها را یاری نمایید.تشکر! آدرس:تهران،۴راه پاسداران،خ دولت (حوالی منطقه ۱و۳:خ شریعتی) تلفن تماس:۰۹۳۷۶۹۷۰۴۵۸