با سلام خریدار عروس هلندی رام و یا جوجه عروس . فروشنده پی وی لطفا...