سلام.یه سگ اپارتمانی میخوام که بتئونم تو خونه نگه دارم من تهران هستم اگه کسی تمایل داشت زنگ بزنه 09389206604