بقایای یک لاک پشت عظیم الجثه که اندازه یک اتومبیل کوچک بوده در یک معدن ذغال سنگ در کلمبیا کشف شد.

لاک این لاک پشت 69 میلیون ساله که به لاک پشت ذغال سنگ معروف شده به بزرگی یک استخر کوچک است و جمجمه آن تقریبا اندازه یک توپ فوتبال است.

معدن ذغال سنگی که این لاکپشت در آن پیدا شده در شمال کلمبیا قرار دارد.

ادوین کدنا دانشجوی دکترا که این لاک پشت را کشف کرده اظهار داشت: ما گونه های کوچکتر از لاک پشتها را در این منطقه کشف کردیم؛ اما بعد از اینکه 4 روز روی بیرون آوردن لاک این لاک پشت کار کردیم متوجه شدم که این لاک پشت بزرگترین لاک پشتی است که تاکنون در این منطقه کشف شده است. کشف این موجود عظیم الجثه شاهدی برای وجود لاک پشتهای عظیم در گذشته است.نتایج این تحقیقات در آخرین شماره مجله دیرین شناسی سیستماتیک منتشر شده است.

اقوام این نوع لاک پشتها در کنار دایناسورها زندگی می کردند اما از دایناسورها کوچکتر بودند. این نوع از لاک پشتهای بسیار غول پیکر 5 میلیون سال پس از منقرض شدن نسل دایناسورها به سر می بردند. در دوره آنها انواع مختلفی از حیوانات خزنده غول پیکر نیز زندگی می کرده است که در آن میان می توان به بزرگترین ماری که تاکنون کشف شده در آمریکای جنوبی اشاره کرد.

کدنا و سایر کارشناسان اعتقاد دارند که ترکیب تغییرات ایجاد شده در اکو سیستم از جمله کاهش تعداد جانوران شکارچی، وفور منابع غذایی و تغییرات جوی موجب بقای این گونه های عظیم الجثه شده است.

درحالی که لاکپشتهای امروز تنها به جویدن گیاهان اکتفا می کنند، گونه های ماقبل تاریخ آنها آواره های قدرتمند و بزرگی داشتند که موجب می شد هرآنچه را که در نزدیکی آنها وجود داشت را ببلعند که این غذا می توانست از جانوران نرم تن تا لاک پشتهای کوچک و حتی کروکودیلها تشکیل شده باشد.