سلام به دوستان
چهارتا حلزون خرگوشی بزرگ . سه تا مشکی 7 - 8 سانتی و یه قهوه ای چهار سانتی .سه تا اول رو به اسم بلک دویل گرفتم . نظافت چی تانک دیسکسا بودن چون دارم تانکو جمع میکنم اینا رو گذاشتم واسه فروش
قیمت هم چهارتا پنجاه تومان. ضمنا من مشهد هستم .پیگیری پیام خصوصی