پناهگاه حیوانات الوند اولین مرکز نگهداری از حیوانات آسیب دیده و بی پناه در همدان میباشد که توسط کمک های خیریه اداره میشود.


منبع:ایرنا