باسلام من حدود دوهفتس یک طوطی ملنگو 1ساله خریدم روزای اول خوب بود نمیترسید غذارو ازدستم میگرفت و همون موقع میخورد واسه ی خودش سوت میزد و صدا درمیاورد اما الان دوسه روزه وقتی به قفسش نزدیک میشم فرار میکنه و وقتی بهش غذا میدم صبر میکنه ازش دور شم و بعد غذاشو میخوره دیگه هیچ صدایی ازش درنمیاد.البته روی دستم میاد اما تا میخوام نازش کنم زود میپره میخواستم راهناییم کنید ممنون.