سلام آکواریوم زیبایی دارین

در مورد استفاده از ورمی به مشکل برنخوردین

ازونجایی که ورمی فضولات کرم خاکی و خوراک مصرفی کرمهای تکثیری کود گاو هست در مورد آلودگی دچار مشکل نشدین؟

چون من از ورمی وقتی برای گلهای آپارتمانی استفاده میکنم و یه مدت خاک پر کرم میشه (چون ورمی معمولا تخم کرم خاکی زیاد داره)