- لاک پشت گردن- ماری جزیره روتی (Chelodina mccordi)
این لاک پشت در سال 1994 در جزیره کوچک روتی در اندونزی کشف شد. این جانور که گردنی بلند شبیه به گردن مار دارد در گروه حیوانات نادر قرار گرفته است چرا که در نخستین سالهای قرن 21 نقریبا منقرض شده بود. به همین منظور سازمانهای محیط زیست پیشنهاد ارائه فضاهای محافظت شده را برای نجات این گونه و کنترل بیشتر تجارت غیرقانونی این گونه محافظت شده، دادند.