لاک پشت چینی رودخانه یونان (Cuora yunnanensis)
تصور می شد که این لاک پشت منقرض شده است اما در سال 2005 چند نمونه از این گونه در یک منطقه سری پیدا شد. این نمونه اکنون تحت یک برنامه پرورش قرار دارد و دانشمندان در تلاشند که این گونه را نجات دهند. این حیوان در بازار سیاه چین حدود 10 هزار دلار به فروش می رسد.