- چیترا چیترا (Chitra chitra)

این لاک پشت غول پیکر لاک نرم، ساکن رودخانه های آسیای جنوب شرقی است. وزن این لاک پشت عظیم می تواند به 250 کیلوگرم برسد.