لاک پشت گردن ماری جزیره روتیبا گردنی دراز، این لاک پشت از عجیب ترین گونه های خود است. لاک او، در حدود 7 تا 9 اینچ درازا دارد و طول گردنش هم به همین میزان می رسد. با این ظاهر، او محبوب ترین لاک پشت در تجارت حیوانات است، به طوری که جمعیت آن ها رو به کاهش گذارده است. از همین رو، تجارت آنها غیر قانونی اعلام شده است.