لاک پشت سینه سرخ کوتاه گردناین لاک پشت دوست داشتنی، در تجارت حیوانات خانگی معروف است. وقتی جوان است، سینه قرمز شفافی دارد که با بالا رفتن سن، به نارنجی و زرد متمایل می شود. این حیوان بومی استرالیا و گینه نو، تا ده اینچ قد می کشد.