لاك پشت ماتا
یکی از عجیب ترین و همچنین بدچهره ترین لاک پشت های دنیا را می توان در رودخانه آمازون پیدا نمود. "ماتا ماتا" لاک پشتی است که رودخانه را با پیراناها تقسیم نموده است و از دوستان نزدیک دلفین های دریایی به شمار می آید. این لاک پشت کوچک اما با گردنی بسیار بلند می باشد همچنین دهانش با دو سری دندان تیز پر شده است. از آنجایی که انسان ها در این منطقه از رودخانه خیلی رفت و آمد نمی کنند تلفاتی نداشته است اما در صورت گاز گرفتن می تواند گوشت را از استخوان جدا کند