لاک پشت غول پیکر گالاپاگوس

حداقل 13 گونه از لاک پشتهای غول پیکر وجود دارد ، که در جزایر گالاپاگوس زندگی می کنند . چهره هر کدام از آنها اندکی با گونه های دیگر تفاوت دارد که مناسب زیستگاه و رژیم غذاییشان است . برای مثال : بعضی گونه ها دارای گردنی دراز هستند که آنها را قادر می سازد به گیاهان بلندتر دسترسی پیدا کنند.

اسم علمی: جیو چلون الفانتپوس

اندازه: طول پوسته روی پشت 5/1 متر (5پا) وزن 250 کیلوگرم (550 پوند)

محل زیست: زمینهای خشک و سنگی

پراکندگی: جزیره گالاپاگوس

نحوه تولید مثل: ماده دسته های 15 عددی تخم را در خاکهای خشک و ماسه ای می ریزد .

رژیم غذایی: گیاهان شامل کاکتوس