لاک پشت برکه ای اروپایی - European Pond Turtle

نام علمي : Emys orbicularis

نام انگليسي : European Pond Turtle

نام فارسي : لاک پشت برکه ای اروپایی
این لاک پشت یکی از انواع لاک پشت های آب شیرینی است که در ایران نیز زندگی می کند و در ایران به عنوان حیوان خانگی در تراریوم ها نگهداری می شود.

صفات ظاهری : سطح پشتی لاک این لاک پشت ، بیضی شکل و صاف بوده و به رنگ سیاه یا قهوه ای تیره با علامت های زرد می باشد. سر تیره بوده و خال ها و علامت های زرد دارد. در طبیعت این لاک پشت را بر روی سنگ ها و صخره ها در حال استراحت می توان یافت که با حرکتی سریع خود را به درون آب می اندازد.
اندازه : تا 20 سانتی متر می رسد.
محل زیست طبیعی : اروپا ، آفریقا و غرب و شمال آسیا. در آب های با جریان کند و راکد زندگی می کند. این لاک پشت در ایران در مجاورت كناره درياي مازندران تا آذربياجان شرقي زندگی می کند.
غذاهای طبیعی : ماهیان ، دوزیستان و بی مهرگان
تولیدمثل : ۱۰ - ۱۶ تخم می گذارد.
زمان فعالیت : روز
رفتار: اين جانوران بسيار محتاط بوده و اگر احساس خطر كنند با يك فعاليت ناگهاني به صورت عمودي به زير آب مي روند در حالي كه سر در پايين و دم در بالا قرار دارد . گاهي چند بچه يا نر كوچك بر روي يك ماده بزرگ قرار مي گيرند كه اين عمل بيشتر به منظور آفتاب گيري انجام ميشود. اين جانوران صداي خاصي توليد نمي كنند و نسبت به لاك پشتان خشكي زي حركت سريع تري دارند . نرها نسبت به ماده ها مهاجم ترند. اواخر پاييز و زمستان را در گل و لاي كف بركه ها به خواب زمستاني فرو رفته و بهار سال بعد بيدار شده ، فعاليت خود را از سر مي گيرند .
تغذيه : بررسي معده چند لاك پشت بركه اي كه از استخر هاي پرورش ماهي صيد شده بودند نشان داد كه اين لاك پشتها از بچه ماهيان خاوياري و ماهيان كاراس تغذيه كرده بودند . بيشترين غذاي بوده و در بين حشرات از Triops مصرفي آنها سخت پوستي به نام آبدزدك لارو پروانه، پشه و سنجاقك تغذيه كرده بودند در آزمايشگاه از گوشت خام ، غذاي ماهي ، قورباغه و يا حشراتي از تيره هاي براي تغذيه آنها Curculionidae و Blattidae ،Coccinellidae استفاده شد . اين جانوران نسبت به بي آبي و بي غذايي بسيار مقاومند و مي توانند در مدت زمان طولاني بدون دسترسي به مواد غذايي زنده بمانند ، البته فعاليتهاي بدني آنها بسيار كاهش يافته و در ماده ها تخمگذاري به تأخير افتاده يا انجام نمي شود.
خصوصیت ظاهری : پوست بدن داراي زمينه تيره همراه با خالهاي فراوان زرد رنگ ، لاكپ شتي در افراد بالغ زيتوني روشن يا تيره همراه با خطوط شعاعي يا خالهاي زرد رنگ و لاك شكمي زرد مايل به خاکستری است.
شناسايي و توصيف گونه : لاكپشتي نسبتاً تخت و داراي دو عدد سپر روي دمي ، داراي پرده شنا در بين انگشتان دستها وپاها ، دستها داراي پنج و پاها داراي چهار چنگال ، لاك شكمي فاقد سپر هاي زير بغلي و كشاله راني ، درز بين سپر هاي (Plastron) مخرجي طويل تر از درز بين سپرهاي شكمي ، لاك شكمي داراي قابليت تحرك اندكي كه به خاطر حالت لولا مانند بين سپر هاي هيوپلاسترون و هيپوپلاسترون مي باشد ، سپرهاي مخرجي داراي انتهاي گرد و فاقد بريدگي عميق در بين سپرهاي مخرجي ،پل بين لاك پشتي و شكمي ليگامنتي از جنس غضروف ، پوشش سر فاقد فلسهاي شاخي و پوشيده با پوست چرم مانند مي باشد.

تعیین جنسیت در لاک پشتهای برکه ای :

صفات

جنس نر

جنس ماده

رنگ عنبیه چشم


قرمز


زرد

خالهای روی دم


به طور پراکنده و نامنظم است


پشت سر هم قرار گرفتهو نوار زرد رنگی تشکیل داده

لاک شکمی


دارای فرو رفتگی در سپرهای سینه ای شکمی و رانی برای سهولت در جفتگیری


صاف

ارواره ها


فاقد لکه زرد رنگ


دارای لکه زرد رنگ

قطر دم


عرض قاعده دم بزرگ تر از یکی از دو سپر مخرجی


عرض قاعده دم کوچکتر از یکی از دو سپر مخرجی

رنگ پوست سر


تیره و فاقد خال زرد رنگ


دارای خال زرد رنگبراي شناسايي نرها از ماده :
ها صفات ظاهري از قبيل رنگ عنبيه چشم مورد استفاده قرار گرفته و فقط تعداد معدودي از نمونه ها پس از تعيين جنسيت ظاهري تشريح شدند مي توان اين فرضيه را مطرح كرد كه احتمال دارد برخي از نوزادان و لاكپشتان كوچك جمع آوري شده كه همگي به ظاهر ماده بوده اند توانايي تغيير جنسيت را در سنين بالاتر داشته باشند يعني بنابر شرايط حرارتي محيط پس از تمايز تخمدان يا گناد بي تفاوت به بيضه خصوصيات ظاهری جنس نر را نيز كسب مي كنند . از آنجا كه نسبت ماده ها در اين مطالعه بسيار بيشتر از نرها بوده است مي توان دلايل زير را براي اين تفاوت مطرح كرد :
۱- لاكپ شتان ماده سازگاري بيشتري با محيط داشته و جنسيت غالب را در اكثر جمعيتها تشكيل مي دهند.
۲- شايد ماده ها مدت زمان بيشتري را در كنار بركه ها يا خشكي بسر مي برند و امكان صيد آنها بيشتر است در حالي كه نرها بيشتر در اعماق بركه ها بوده و يا به دليل فرار سريعت ري كه داشته اند به راحتي صيد نمي شوند .
۳ - ممكن است برخي از لاكپشتان ماده كوچك كنوني در آينده تبديل به لاكپشتان نر شوند.