با سلام
یک عدد رد تیل به قیمت 10 تومن به فروش یا تهویض میگردد