سلام دوستان

ماهی فایتر من دو روزه رفته اون گوشه ای که تو عکس می بینید و تکون نمی خوره به جر وقتی براش غذا میریزم یه لحظه میاد غذاش و میخوره و میره.
توی تنگه با یه تکه چوب و گیاه که توی تصویر مشخصه.

لطفا راهنمایی کنید که بیماره یا نه و راه حلش چیه؟