اگه لاک پشت تون غذا نمی خوره یا در حضور شما غذا نمی خوره باید در خاک بزاریدش وکمی سبزی هم واسشون بزارید و لاک پشت رو طوری بزارید که سبزی رو ببینه وبعد از اونجابرید و یکی دو ساعت دیگه بر گردید اون حتما غذا شو خورده.mahdy