سلام،عروس ماده میخوام،رام نهایتش هفت ماهه باشه،قیمت ص 150تا دویست هزار تومن،تهران،رنگش مهم نیست،