همه ی لاک پشت های زمینی نیاز به گوناگونی در غذای خود داشته باشند وگرنه به دچار اعتیاد به آن غذا می شوند. بچه لاک پشت معمولا از کاهو &خیار و پوستش & شاهی & پونه & هویج و گوجه بمقدار خیلی کم می خورند. ودر غذا های خانگی از برنج پخته & سیب زمینی آبپز می خورد
بهتر است برای آن ها سه وعده در روز غذا قرار دهید. وهر روز آن را عوض کنید.mahdy

مانند:
شنبه:
صبح ظهر شب
کاهو & خیار&