پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): در جریان رسیدگی به پرونده شکارچی متخلف یک کل وحشی در الیگودرز، دادگاه متهم را از بابت جرم شکار غیر مجاز جانوران وحشی به پرداخت هجده میلیون ریال جزای، از بابت حمل سلاح متعلق به غیر به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و از بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست به پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم نمود. به دنبال کسب اطلاعاتی مبنی بر ورود یک شکارچی غیرمجاز به منطقه آزاد قالی کوه در الیگودرز لرستان، نیروهای یگان محیط زیست این شهرستان عازم ارتفاعات مذکور شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست الیگودرز در این باره گفت: محیط بانان پس از مدتی جست و جو و دوربین کشی یک شکارچی متخلف را مشاهده نمودند.
اضغر بلکی وند اظهار داشت: مامورین جهت برخورد قانونی با شکارچی متخلف وارد عمل شده و وی را بازداشات نمودند.

در جریان بازرسی از این شکارچی متخلف لاشه یک کل وحشی که لحظاتی قبل شکار شده بود، یک قبضه اسلحه گلوله زنی برنو که جواز آن متعلق به فرد دیگری بود به همراه ده عدد فشنگ گلوله زنی و سایر ادوات شکار کشف و ضبط گردید.
متهم پس از تشکیل پرونده به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی و حمل سلاح متعلق به غیر به مراجع قضایی معرفی گردید.

………………لاشه کل وحشی کشف شده از شکارچی متخلف در ارتفاعات قالی کوه شهرستان الیگودرز
در جریان رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری (جزایی) الیگودرز، دادگاه با توجه به گزارش مامورین محیط زیست و مرجع انتظامی، اعترافات متهم و سایر اوراق پرونده بزهکاری وی را محرز و مسلم دانست.
بنابراین دادگاه متهم را از بابت جرم شکار غیر مجاز جانوران وحشی به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم نمود.
همچنین دادگاه متهم را از بابت حمل سلاح متعلق به غیر نیز به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم نمود.

با توجه به اینکه شکارچی متخلف ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیر مجاز یک کل وحشی را به حساب دولت واریز نکرده بود، اداره محیط زیست دادخواستی را در این رابطه در مراجع قضایی مطرح نمود.
در جریان رسیدگی به دادخواست حقوقی اداره محیط زیست در دادگاه عمومی الیگودرز متهم به پرداخت یکصد میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست در حق صندوق دولت و همچنین پرداخت پانصد هزار ریال هزینه دادرسی محکوم گردید.

بنابراین متهم مبلغ یکصد میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست را به حساب دولت و جریمه جزایی جرم (۲۸ میلیون ریال) را نیز جداگانه واریز نمود.