۲۵ اسفند ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): در جریان سومین جلسه شورای عالی محیط زیست که روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ به ریاست دکتر روحانی رییس جمهور و سایر اعضا تشکیل شد پیشتهاد ارتقا سطح تعدادی از زیستگاه های ارزشمند کشور مطرح شده و کلیات آن به تصویب رسید.
پارک ملی صیدوا
۱) نخست ارتقا سطح منطقه صیدوا در استان سمنان به پارک ملی صیدوا با مساحت ۷۳۰۰ هکتار به تصویب رسید.
منطقه صیدوا در واقع زون امن و بخشی از بهترین زیستگاه های منطقه حفاظت شده پرور به شمار می رود. طی سال های اخیر بارها پلنگ، خرس قهوه ای و سایر گونه های ارزشمن جانوری در این منطقه مشاهده شده اند.
با ارتقا سطح این منطقه، «پارک ملی صیدوا» به عنوان سی امین پارک ملی کشور شناخته می شود.
اثر طبیعی ملی سپاهان
۲) همچنین کلیات ارتقا سطح منطقه سپاهان در استان اصفهان به اثر طبیعی ملی نیز با وست ۶/۳ هکتار به تصویب رسید.
منطقه سپاهان از مناطق بسیار ارزشمند به لحاظ فسیلی است که هم اکنون منطقه آزاد به شمار می رود.
منطقه حفاظت شده کوه بیرمی
۳) ارتقاء سطح منطقه شکار ممنوع کوه بیرمی در استان بوشهر به منطقه حفاظت شده نیز با وسعت ۲۲۰۰۰ هکتار در جلسه دیروز به تصویب رسید.
کوه بیرمی در شهرستان دشتستان مهمترین زیستگاه پلنگ در استان بوشهر به شمار می رود. همچنین کوه بیرمی از معدود نقاط برفگیر در استان بوشهر است که به لحاظ تامین آب شیرین زیستگاه ها و مناطق پایین دست این کوه حائز اهمیت فراوان است