بچه دزدی یک پرنده از پنگوئن های سواحل "ولونتر" صحنه شگفت انگیزی بود که یک عکاس حیات وحش شانس عکاسی از آن را داشت.

به گزارش فرادید، "درک پترسون" عکاس حیات وحش در جریان عکاسی از اجتماع پنگوئن ها در سواحل "ولونتر" در شرق "فالکلند" شاهد یکی از صحنه های شگفت انگیز حیات وحش بود. این صحنه دزدیدن یک بچه پنگوئن از جلوی چشمان مادرش بود. "مرغ قاپو" که به "مرغ سارق" در طبیعت شهرت دارد یکی از پرندگان نواحی سردسیر است که کارش طعمه زدی و قاپیدن غذای دیگر پرندگان است.


قاپوها که فوق العاده پرندگان سریع و با سرعت عمل بالایی هستند گاه حتی پرندگان دیگر را آنقدر دنبال می‌کنند تا طعمه‌ای را که در دهان دارند رها کنند و آنها صاحب شوند. با این حال عکس هایی که پترسون برای "کترز" فرستاده از این جهت هم مورد عجیبی است. یک قاپو با هدف قرار دادن بچه پنگوئنی که برای یک لحظه غافل از خطرات مادرش را رها کرده در کسری از ثانیه او را با منقارش گرفته و تا مادر به خود بیاید به هوا می رود. آخرین عکس پترسون فریاد ملتمسانه مادر در لحظه از دست دادن فرزندش را نشان می دهد.