تهران-ایرنا -فصل پاییز و زمستان که توله یوزپلنگ ها در حال رشد هستند، هر ساله تعدادی دامدار وارد منطقه می شوند؛ دامدارانی دارای پروانه چرای فصلی که برای حفاظت از گله های خود مجموعا حدود 35 سگ همراه گله نگهداری می کنند که تهدیدی برای توله یوزپلنگ ها هستند.
به گزارش گروه علمی ایرنا از روابط عمومی انجمن یوزپلنگ ایرانی، پناهگاه حیات وحش میاندشت در استان خراسان شمالی به عنوان یکی از مهمترین زیستگاه های یوزپلنگ در ایران است که در حال حاضر حداقل 7 یوزپلنگ در این منطقه حضور دارند.

نتایج دوربین گذاری ها و پایش مستمر گویای این نکته است که زادآوری یوزپلنگ در این منطقه از وضعیت خوبی برخوردار است و تصاویری از خانواده های جدید یوزپلنگ به دست می آید.

این سگ ها در صورت عدم کنترل چوپان ها می توانند خطری بالفعل برای جمعیت یوزپلنگ های میاندشت باشند، به این صورت که سگ ها با دور شدن از گله ممکن است به توله یوزپلنگی برخورد کنند و به راحتی آن را از بین ببرند.

حادثه ای که چوپان ها بدون داشتن دانش کافی نسبت به آن هیچ گاه با خبر نمی شوند و برای جلوگیری از آن اقدامی نمی کنند، به این ترتیب سگ های گله برای توله یوزپلنگ های میاندشت خطرناک هستند اما با آگاهی دادن به چوپان ها و کنترل و حساسیت بیشتر بر روی سگ ها می توان تا میزان زیادی جلوی این تهدید را گرفت.

از این رو کارشناسان انجمن یوزپلنگ ایرانی با همکاری و همراهی مسئولین و محیط بانان پناهگاه حیات وحش میاندشت، ابتدای زمستان امسال هم زمان با ورود دامدران به منطقه اقدام به فعالیت های آگاه سازی و آموزشی کردند.

در این فعالیت تلاش شد تا بیشتر چوپان ها و گله دارهای منطقه را نسبت به خطر سگ های گله و راه های پیشگیری از آن آگاه کنند. طی برنامه ریزی با مسئولین و محیط بانان منطقه با 90 درصد چوپانان دیدار و صحبت شد.

چوپانان پناهگاه حیات وحش میاندشت به واسطه حضور شبانه روزی حداقل در یک فصل از سال، می توانند نقش بسزایی در امنیت و آرامش منطقه داشته باشند. این گونه اقدامات در صورت تکرار سالیانه می توانند تاثیرات بسیار زیادی در حفظ نسل های جدید یوزپلنگ در میاندشت داشته باشند. در انتها یادبودی با نقش یوزپلنگ به به چوپان های منطقه اعطا شد تا انگیزه ای برای حفاظت از بازماندگان این گونه در خطر انقراض در پناهگاه حیات وحش میاندشت باشد.