۴ اسفند ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): روز جمعه نهم بهمن ماه سال جاری آقای مهدی حسن زاده از عکاسان حیات وحش کشور یک پلنگ را در حال تغذیه و جابجایی لاشه یک بز وحشی در پارک ملی تندوره مشاهده نموده و موفق شده است از این صحنه تصویر برداری نماید.

آقای حسن زاده در این باره گفت: نیمه های شب بامداد نهم بهمن صدای غرش های پلنگ که گویا با جانور یا پلنگ دیگری بر سر لاشه شکار درگیر بود شنیده میشد.

پس از روشن شدن هوا به سمت شنیده شدن محل غرش ها حرکت کرده و پلنگ را در شکاف صخرهای در حالیکه مشغول حمل لاشه شکار بود مشاهده نموده و با وجود فاصله زیاد و مه آلود بودن هوا توانستم از پلنگ تصویر برداری کنم.