۲ اسفند ۱۳۹۴پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، چرای بی رویه دام را مهمترین عامل بیابان زایی در مراتع کشور نام برد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ خاک و پوشش گیاهی طی دو برنامه پنج ساله ۳۰درصد از واحد های دامی سبک را کاهش می دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، خداکرم جلالی دیروز در گردهمایی سالانه سیاسگذاری مراتع و گیاهان دارویی، دانش و هنر را دو ابزار مهم مدیریت در تعیین اولویت ها دانست و افزود: جامع نگری کاری اساسی و اصولی است که باید مورد توجه مدیران و کارشناسان منابع طبیعی قرار گیرد و بر اساس آن اولویت های کاری معلوم شود.

جلالی تصریح کرد: حضور دام تنها به مراتع کشور منحصر نمی شود بلکه در جنگل ها نیز وجود دام زادآوری و تجدید حیات گونه های جنگلی را مورد تهدید قرار می دهد.

رییس سازمان جنگل ها، مساحت مراتع کشور را ۸۵ میلیون هکتار نام برد و افزود: مراتع کارکردهایی همچون، حفظ خاک، تولید اکسیژن، پیشگیری و کاهش اثرات خشکسالی را به همراه دارد و یکی از اولویت های اساسی این سازمان در برنامه ششم توسعه توجه به مراتع کشور است.

وی حضور زودتر از موعد دام در مرتع را بلای جان این عرصه ها دانست و گفت: چرای زود هنگام دام مانع رویش جوانه ها شده و ضربات جبران ناپذیری را بر بنیان اکولوژیکی مراتع وارد می نماید.
جلالی تهیه طرح های مرتعداری را گل سرسبد سازمان جنگل ها خواند و گفت: بروز خشکسالی و تغییرات اقلیمی سیر قهقرایی مراتع کشور را فراهم کرده است.

رییس سازمان جنگل ها در ادامه خواستار حل مشکل وراثت در پروانه چرای دام شد و افزود: در گذشته افرادی پروانه چرای دام داشتند و در قید حیات نیستند بدون اینکه این مجوزها کنترل و باطل شود، نوادگان آن ها حق چرا می گیرند و فشار مضاعفی بر مراتع وارد می شود.

جلالی سر انجام نقش گیاهان دارویی و تاثیر آن در اقتصاد جامعه و معیشت مردم را بسیار اثر گذار خواند و گفت: سازمان جنگل ها در قالب طرح های مرتعداری سالانه ۵۰ هزار هکتار توسعه گیاهان دارویی خواهد داشت.