سلام....یک عدد جوجه اکلکتوس نر حتما حتما پرورشی داخل 50 60 روزه درخواست دارم

ممنون میشم کسی اگر داره بنده رو مطلع کنه