بندرعباس - ایرنا - معاون فنی اداره کل محیط زیست هرمزگان گفت: طرح سرشماری حیات وحش درهشت منطقه حفاظت شده گنو ، فارور ، کشار ، هماگ ، طارم ، منطقه شکار ممنوع گلزار ، نیزار و جزیره هرمز انجام شد.


به گزارش ایرنا ، میثم قاسمی شنبه در خصوص اجرای طرح سرشماری حیات وحش استان افزود: در این طرح پستانداران بزرگ جثه از جمله 211 راس قوچ و میش ، 236 راس جبیر ، 342 راس کل و بز و 356 راس آهوی کوهی شمارش شد.

وی بیان داشت: سرشماری حیات وحش هرمزگان با استفاده از دوربین چشمی و چشم غیر مسلح، به وسیله موتورسیکلت، خودرو و پیاده از اول آبان تا پایان بهمن ماه اجرا شد.

معاون فنی اداره کل محیط زیست هرمزگان اظهارکرد: مدیریت جمعیت حیات وحش و بکارگیری روش های افزایش جمعیت از مهم ترین اهداف سرشماری حیات وحش در مناطق حفاظت شده هرمزگان است.

در استان هرمزگان چهار نوع پستاندار خشکی زی غیر گربه سان زندگی می کنند که همه تحت حفاظت محیط زیست و شکار ممنوع هستند.