۳۰ بهمن ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): حدود یک هفته قبل نیروهای یگان محیط زیست شهرستان دماوند حین گشت و کنترل در منطقه شکار ممنوع کوه سفید دو شکارچی متخلف را مشاهده نمودند.
رییس اداره محیط زیست شهرستان دماوند در این باره گفت: محیط بانان جهت برخورد قانونی با متخلفین وارد عمل شده و هر دو نفر را پیش از اقدام به شکار به همراه یک اسلحه گلوله زنی ۲۷۰ بازداشت نمودند.

عباس میرزاکریمی اظهار داشت: پس از انتقال متهمین به اداره محیط زیست، محیط بانان با هماهنگی مقام قضایی گوشی تلفن همراه متخلفین را مورد بازرسی قرار داده و با تصویری از پاک کردن کله و پاچه یک قوچ وحشی مواجه شدند.

متهمین پس از تشکیل پرونده به جرم شروع به شکار جانوران وحشی (در روز دستگیری) و همچنین شکار غیرمجاز یک قوچ وحشی در ایام گذشته به مراجع قضایی معرفی شدند.……………………………
تصویر بدست آمده از گوشی تلفن همراه شکارچیان متخلف

شکارچیان متخلف در جریان بازپرسی در دادسرا به شکار غیرمجاز قوچ وحشی یک هفته پیش از دستگیری اخیر در منطقه شکار ممنوع کوه سفید دماوند اعتراف نمودند.

متهمین روز ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ مبلغ ۳۴ میلیون ریال بابت بخشی از ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز یک قوچ وحشی را به حساب دولت واریز و فیش مربوطه را به دادگاه ارائه نمودند.

متخلفین با ارائه یک برگ چک در دادسرا متعهد شدند باقیمانده ضرر و زیان مربوطه به مبلغ ۶۶ میلیون ریال را حداکثر تا یکماه آینده و پیش از صدور رای کیفری در دادگاه به حساب دولت واریز نمایند.

متهمین در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی حمایت شده محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهند شد.

بر اساس ماده ۱۴ قانون شکار و صید، اسلحه ۲۷۰ و ادوات کشف شده تا اتمام رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف از سوی دادگاه، توقیف و در اختیار اداره محیط زیست می باشد.

مقام قضایی می تواند با استناد به ماده مذکور و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی نسبت به ابطال مجوز حمل سلاح کشف شده اقدام و دستور مصادره اسلحه های مربوطه به نفع دولت را صادر نماید.