۱ اسفند ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): اوایل شهریورماه سال جاری نیروهای یگان محیط زیست پارک ملی سالوکحین گشت و کنترل در ارتفاعات این پارک متوجه حضور دو شکارچی متخلف شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست اسفراین در این باره گفت: محیط بانان جهت برخورد قانونی با متخلفین وارد عمل شده و هر دو نفر را پیش از اقدام به شکار دستگیر نمودند.
حمید فخرانی اظهار داشت: محیط بانان سپس نفر سوم را که برای انتقال شکارچیان متخلف بوسیله یک خودرو وارد منطقه شده بود را نیز بازداشت نمودند.
متهمین پس از تشکیل پرونده با استناد به ماده ۱۵ قانون شکار و صید به جرم شروع به شکار جانوران وحشی به مراجع قضایی معرفی شدند.

در جریان رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری شهرستان اسفراین، دادگاه با توجه به صورتجلسه تنظیم شده از سوی ضابطین دادگستری (نیروهای محیط زیست)، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب اسفراین و اعترافات متخلفین، بزهکاری آنان را محرز و مسلم تشخیص داد.

بنابراین دادگاه با استناد به ماده ۱۵ قانون شکار و صید رای خود را بشرح زیر صادر نمود:

متهم ردیف اول : به دلیل سوابق متعدد در زمینه شکار و صید، به جرم شروع به شکار به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری (زندان غیر قابل خرید) محکوم شد.
متهم ردیف دوم : به دلیل عدم سوء سابقه به جرم شروع به شکار به پرداخت یک میلیون و هشتصد هزار ریال جریمه نقدی محکوم شد.
متهم ردیف سه : به دلیل فقدان ادله کافی و بی اطلاعی متهم از تخلف صورت گرفته از اتهام وارده تبرئه گردید.با اعتراض متهم ردیف اول و دوم به رای صادره، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی در بجنورد ارجاع گردید.

در جریان بررسی مجدد پرونده، قضات شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی دلایل متهمین برای اعتراض به رای صادره را غیرموجه و دفاعیات آنان را بلاوجه دانستند.
بنابراین قضات دادگاه تجدید نظر ضمن رد تجدیدنظر خواهی متهم، رای دادگاه بدوی را قطعی و لازم الاجرا دانستند.

پس از تایید رای صادره در دادگاه تجدیدنظر، پرونده به واحد اجرای احکام ارجاع و متهم ردیف اول جهت گذراندن دوران محکومیت خود روانه زندان خواهد شد.