۳۰ بهمن ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): چندی قبل دو عکس در رابطه با بروز تخلف شکار در اختیار نیروهای محیط زیست پارک ملی بمو قرار گرفت.

رییس اداره پارک ملی بمو در این باره گفت: این تصاویر شکارچی متخلفی را نشان می داد که یک خوک وحشی و یک کفتار راه راه را شکار کرده و با افتخار با لاشه شکارهاى خود عکس یادگارى گرفته بود.

علی آرندی اظهار داشت: با مشاهده این دو تصویر، نیروهای یگان محیط زیست متوجه شدند که فرد متخلف داخل تصاویر را چندی قبل به جرم شروع به شکار جانوران وحشی در حاشیه پارک ملی بمو دستگیر و به دادگاه معرفی کرده اند، بنابراین بلافاصله وی را شناسایی نمودند..
.
یکی از دو تصویری که در اختیار نیروهای محیط زیست قرار گرفته و منجر به شناسایی شکارچی متخلف گردید

رییس اداره پارک ملی بمو گفت: پس از شناسایی هویت شکارچی متخلف، با شکایت اداره محیط زیست، پرونده اى در این رابطه در مراجع قضایی تشکیل و متهم به دادسرا معرفى گردید.
شکارچی متخلف پس از حضور در دادسرا و مشاهده تصاویر، به جرم خود مبنی بر شکار کفتار و خوک وحشی اعتراف نموده و ابراز پشیمانی نمود..
.
یکی از دو تصویری که در اختیار نیروهای محیط زیست قرار گرفته و منجر به شناسایی شکارچی متخلف گردید

بر اساس نرخ جدید بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر کفتار معادل چهل میلیون ریال و هر خوک وحشی معادل هشت میلیون ریال تعیین شده است.

شکارچی متخلف روز ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ مبلغ ۴۸ میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز یک کفتار و یک خوک وحشی را به حساب دولت واریز و فیش مربوطه را به دادگاه ارائه نمود.

متهم در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی حمایت شده محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.